Sağlık Turizmi Teşvikleri

sağlık_turizmi_teşvikleri

Sağlık Kuruluşu :

İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşunu ifade eder.

Sağlık Turizmi Şirketi :

Ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip şirketi ifade eder. Kuruluşun sağlık hizmeti sunabilmesi için mutlaka sağlık turizmi yetki belgesine sahip olunmalıdır.

1- Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği


Yurt dışına yönelik yapılan; katalog, sosyal medya (facebook, google, youtube vb.), gazete, dergi, televizyon reklamları, pop-up ve sponsorluk gibi giderlere yönelik işletmelere verilen 4 yıl süreli desteklerdir. Yıllık %60 oranında 400.000$’ a kadar olan desteklerdir. Öncelikli ve hedef ülkelerden birine yönelik yapılan tanıtımlarda / işletme merkezinin ilave teşvik bölgeleri olan 4, 5 ve 6. bölgelerden birinde olması halinde destek oranı %10 arttırılır. Türkçe yapılan tanıtım harcamaları ile yabancı ülkelerdeki Türk kanal ve radyo yayınlarında yapılan tanıtımlar destek kapsamında değerlendirmez.

2- Tescil ve Korunma Desteği


Ürün / hizmet tescil harcamaları ile yurt içinde tescili sağlanmış bir markanın yurtdışı tescili ile korunmasına yönelik harcamalarına yönelik 4 yıl süreli desteklerdir. Yıllık %50 oranında 50.000 $’a kadar karşılanmaktadır. Öncelikli ve hedef ülkelerden birine yönelik yapılan tanıtımlarda / işletme merkezinin ilave teşvik bölgeleri olan 4, 5 ve 6. bölgelerden birinde olması halinde destek oranı %10 arttırılır. Tescil yenileme giderleri bu destek kapsamında değerlendirmez.

3- Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alımına Yönelik Destek


Bakanlığın kabul ettiği kurumlardan alınan ya da o kurumlara yaptırılan; Pazar araştırması, Sektör, ülke, uluslararası mevzuat, Veri madenciliği / izleme/ değerlendirme faaliyetleri, Yabancı şirket/marka için yaptırılan hukuki ve mali raporlar Yabancı şirket alımına yönelik alınan danışmanlık harcamalarına yönelik 4 yıl süreli desteklerdir. Yıllık %60 oranında 200.000 $’a kadar karşılanmaktadır. Destek başvurusu için öncelikle hizmet gerçekleştirilmeden ön onay alınmalıdır. Ön onay olmadan yapılan destek başvuruları değerlendirilmez.

4- Belgelendirme Desteği


Ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara giriş avantaj sağlayan belge/sertifika harcamalarına ait 4 yıl süreli desteklerdir. Yıllık %50 oranında ve belge başına 50.000 $’a kadar karşılanmaktadır. Bu destek kapsamında bakanlığın ‘Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi(Ek-7A) ‘ inde yer verilen belgeler desteklenmektedir

5- Danışmanlık Desteği


Hizmetin pazarlanmak istediği ülkeye yönelik alınmak istenen; Pazarlama stratejisi, Yurt dışı pazar yapısı araştırması Pazara giriş araştırmasına yönelik olan 4 yıl süreli Yıllık %50 oranında 200.000 $’a kadar karşılanmaktadır. Destek başvurusu için öncelikle hizmet gerçekleştirilmeden ön onay alınmalıdır. Ön onay olmadan yapılan destek başvuruları değerlendirilmez.

6- Yurt Dışı Birim Desteği


Dünya’nın herhangi bir noktasında kiralanan ofis /ön tanı merkezi giderlerine yönelik 4 yıl süreli desteklerdir. Yıllık 10 birime kadar %60 oranında ve birim başına 120.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

7- Acenta Komisyon Desteği


Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için, hasta getirilmesinde acentalara yapılacak ödemelere yönelik 4 yıl süreli desteklerdir. Yıllık %50 oranında ve 100.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

8- Tercümanlık Desteği


Sağlık kuruluşunun (sağlık turizmi yetki belgesine sahip) yurt içinde istihdam edeceği personel maaşlarına/ hizmet aldığı tercümanlık bürosuna yönelik 4 yıl süreli desteklerdir. Yıllık istihdam edilecek 2 tercüman maaşları / tercümanlık hizmeti alımı masrafları %50 oranında 50.000 $’a kadar karşılanmaktadır.

9- Hasta Yol Desteği


Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da hava yolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere Türkiye’ye gelmesi halinde oluşan ulaşım giderlerine yönelik verilen 4 yıllık destektir. Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi durumunda ulaşım giderleri hasta başına %50 oranında ve en fazla 1000 $ kadar karşılanmaktadır. Tarifesiz uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi durumunda hasta başına %50 oranında 200 $’ı geçmemek kaydıyla karşılanır. Yurt dışından gelecek hastaların yol desteğinin karşılanması için 7 gün içerisinde ilgili sağlık kuruluşuna kayıt yaptırmış olmalıdır.
Şimdi Ara